Ladingzekering: altijd een veilige lading

Sinds de invoering van de EUMOS-wetgeving in Nederland en België zijn meer en meer bedrijven actief bezig met ladingzekering. Een goede zaak als je het ons vraagt, de strengere eisen zorgen voor een daling van het aantal verkeersongevallen door slechte lading. En ook...

De echte winst van nanofolie

Over pallets wikkelen met nanofolie wordt veel gezegd, maar te vaak worden appels met peren vergeleken. Sinds de EUMOS-wet is ingevoerd en er hogere eisen worden gesteld aan ladingzekering, wordt er gelukkig meer aandacht besteed aan wikkelfolie. Helaas kijken de...